We proberen van de keynote en alle sessies de hand-outs te plaatsen op deze website. Deze zullen op deze pagina terug te vinden zijn, gekoppeld aan de informatie over de keynote en/of sessies.

Inhoud keynote

Marald Mens (1973) studeerde in 1997 af als klinisch neuropsycholoog. Na een jaar in die hoedanigheid te hebben gewerkt, ontdekte hij dat zijn hart eigenlijk bij het onderwijs lag. Hij besloot meester te worden en ging naar de PABO, waarna hij tot 2007 werkzaam was op een basisschool in Rotterdam-Zuid. Na enige tijd ook avondcolleges Neuropsychologie te hebben verzorgd aan de Fontys Hogeschool, besloot hij zijn onderwijservaring te combineren met zijn psychologie-achtergrond. Hij kwam terecht bij de CED-Groep in Rotterdam, waar hij zich in het bijzonder richtte op leerlingbegeleiding, opbrengstgericht werken en – hoe kan het ook anders met zo’n achtergrond – de neuropsychologie. Dit resulteerde in 2013 in het boek ‘Breinsleutels’, waarin de link wordt gelegd tussen het lerende brein en het didactisch handelen van de leerkracht.

Inmiddels verzorgt Marald Mens vanuit zijn eigen bedrijf ‘Mens op School’ door het hele land lezingen en trainingen over het lerende brein. Ook ligt zijn focus nog altijd op leerlingenzorg, coaching en het schrijven van boeken.

Over de keynote:

‘Bananenschillen op school’

Met regelmaat verschijnen er boeken over goed lesgeven, met allerlei tips en adviezen voor de leerkracht. Denk aan boeken als ‘Expliciete Directe Instructie’ (Schmeier), ‘Teach like a Champion’ (Lemov) of ‘Ik, de leraar’ (Van Herpen). Deze boeken gaan er wél van uit, dat jij als professional blind kunt varen op je denken en intuïtie. Je doet je best om in je lesgeven goed af te stemmen op de groep die voor je zit, als ib’er een collega zo goed mogelijk te begeleiden, of de juiste beslissingen te nemen als directeur.

Vanuit de wetenschap weten we inmiddels ook dat we sluiproutes kunnen nemen in ons denken, die leiden tot ‘mentale uitglijders’. Zonder dat we er weet van hebben. Vandaar de titel van deze inspiratiemiddag: ‘Bananenschillen op school’, onder andere gebaseerd op de inzichten van Nobelprijswinnaar Kahneman.

Neuropsycholoog Marald Mens neemt je tijdens deze middag mee in de wetenschap naar die mentale uitglijders. Je komt te weten hoe ze ontstaan, hoe ze onbewust ons handelen sturen en hoe ze kunnen leiden tot ongewenste resultaten in je lesgeven of de omgang met collega’s en ouders. Je krijgt ook tips en adviezen aangereikt om je te wapenen tegen de uitglijders; direct toepasbaar in je dagelijkse praktijk.


Klik op het pijltje rechts om de tekst hieronder uit te vouwen.

Inspiratiesessies

1. Meester Sander 21e eeuwse vaardigheden zichtbaar maken bij kleuters

Sander Gordijn, beter bekend als Meester Sander, neemt ons mee op avontuur door onderwijsland. De wereld is aan het veranderen, maar wat 'moeten' leerkrachten hiermee in het onderwijs? Waarom wordt er zoveel gepraat over de 21st century skills? We kijken samen naar de zin en onzin van de 21st century skills. Wat is er belangrijk om te weten over deze skills? Is het belangrijk om er in de kleuterklas al mee bezig te zijn? In deze sessie nemen we een kijkje in de toekomst van het onderwijs en geeft meester Sander tips die u kunt gebruiken voor het bepalen van uw onderwijsaanbod voor de komende jaren.

2. Waarom jongens de ideale leerlingen zijn.

Een interactieve workshop waarin Sander Gordijn(Kleutermeester) je meeneemt naar zijn klas. Welke keuzes maakt hij als meester in zijn onderbouwgroep. Zijn jongens echt anders dan meisjes? Of is deze mythe de grootste onzin.

Sander laat zien op welke manier hij spelenderwijs leert met kleuters en groep 3. Na afloop van deze workshop kun je nog beter inspelen op de verschillen tussen de kinderen in de klas.

3. Geluk in de klas

In deze workshop staan we stil bij geluk in de klas. Wat is er vanuit de positieve psychologie bekend over kinderen en geluk? Waarom is het belangrijk om te investeren in een positief klassenklimaat? Wat is het verschil tussen blij en geluk? Hoe kunt u als leerkracht invloed uitoefenen op het welzijn van kinderen?

De workshop is zeer actief. Naast korte stukjes theorie, gaat u vooral aan de slag met verschillende werkvormen die u ook in de klas kunt gebruiken. Je ervaart onderdelen uit de methode ‘Lessen in geluk’ van Gelukskoffer. De oefeningen die we doen in de workshop, kunt u direct morgen toepassen in uw klas.

4. Spelend leren met kleuters

Jonge kinderen willen de wereld om zich heen ervaren en begrijpen. Ze staan te popelen om te leren, maar beheersen nog niet altijd de juiste vaardigheden om op een schoolse manier te leren. Spelen kunnen ze als geen ander! Tijdens deze inspirerende sessie willen we proberen om de verbinding tussen spelen, ervaren en leren te optimaliseren. Maak kennis met de actuele producten van Educo, waaronder de Connected learning serie.

5. Innovatief inrichten van uw school (Engelstalig!)

Een interactieve presentatie op het gebied van hoe het menselijk lichaam en geest werkt icm met het belang van een juiste inrichting op uw school. De nieuwste inzichten op het gebied van meubilair, wetenschappelijk onderbouwd. Zo ervaart u bijvoorbeeld tijdens de presentatie hoe het menselijk lichaam reageert op het zitten op een statische stoel en op een flexibele stoel.

Heutink Projectinrichting geeft u een inkijkje hoe zij het inrichtingsproces met de scholen doorlopen. Daarbij worden diverse projecten getoond, waarbij Heutink de inrichting compleet heeft verzorgd. Van belang daarbij is de visie van de school t.a.v. de inrichting. Elke school is uniek en elk gebouw heeft zijn eigen uitdagingen.

6. Momento

Het Momento Dashboard toont u in één oogopslag alle oefen- en toetsresultaten per groep, per vak of per leerling. U ziet welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft u als leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Hierdoor kunt u in de dagelijkse onderwijspraktijk beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen. Ervaar tijdens deze workshop welk gemak Momento u biedt.

7. STEAM moet je ervaren en delen

Bij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en houding los je het op. Denken: kennis doe je op door een probleem te begrijpen en ontdekken. Doen: vaardigheden als samenwerken, creatief en kritisch denken ontwikkel je door een oplossing te ontwerpen en te maken. Delen: de basis voor wetenschappelijk denken en werken wordt gelegd door te willen weten en begrijpen wat je hebt gedaan en je bevindingen te delen. Dit alles samen vormt het ideale ontwerp- en leer proces van denken, doen, delen: de basis voor de Makerspace. Tijdens deze interactieve workshop ervaar je met verschillende STEAM materialen hoe u wetenschap & techniek/ STEAM vorm kunt geven.


Rekenen:

8. WIG

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Drie didactische modellen ondersteunen de leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd.

9. Pluspunt

De vernieuwende methode Pluspunt bouwt voort op de goede resultaten en duizenden positieve gebruikerservaringen van leerkrachten. Bovendien is de methode verrijkt met de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uiteraard vertaald naar de praktijk in de klas. De nieuwe editie van Pluspunt biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Dit noemt Malmberg ‘evenwichtig rekenen’. Er wordt niet gekozen voor puur traditioneel of realistisch rekenen, maar de sterke elementen uit beide rekendidactieken worden samen genomen.

10. Alles Telt Q

Alles Telt Q gaat uit van een positieve benadering en succeservaringen voor iedere leerling, ongeacht niveau! Met jaarlijks actuele werkschriften is de methode altijd up-to-date. Leerlingen kunnen op 3 niveaus rekenen en digitaal zelfs op individueel niveau. Met eloboratieve feedback, zodat je niet alleen weet of het fout is, maar ook waarom het fout is. De 21e Eeuwse vaardigheden zijn verweven door de gehele methode. Per les wordt er 1 lesdoel behandeld, zo blijft het overzichtelijk. Dit geldt ook voor de herhalings,-en automatiseringsoefeningen. Met uitgebreide aandacht voor het ontwikkelen van getalbegrip en het aanleren van rekenvaardigheden. Elk nieuw onderwerp wordt met een interactief filmpje of animatie geïntroduceerd, om kinderen met een goed gevoel aan het onderwerp te laten beginnen en de rekenangst weg te halen. De cockpit biedt alles wat nodig is voor het geven en voorbereiden van de lessen. Het is de digitale handleiding die ondersteuning biedt bij het inzetten van de methode, en begeleiding bij het kiezen van de rekenstrategie.

11. Getal & Ruimte jr.

Getal & Ruimte Junior is dé nieuwe rekenmethode voor het basisonderwijs. Effectief en gestructureerd leren rekenen staat bij Getal & Ruimte Junior centraal. Aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs! Getal & Ruimte Junior maakt heldere keuzes: langere tijd aandacht voor één onderwerp; iedere dag instructie; in kleine stapjes van oefenen naar toepassen en regelmatig automatiseringsoefeningen. De methode gaat uit van duidelijke en altijd werkende strategieën.


Aanvankelijk Lezen:

14. Lijn 3

Lijn 3 is een taal-leesmethode voor groep 3. Met buslijn 3 gaan de kinderen een jaar lang op reis door Leesstad. De buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 stelt de letter centraal in de leeslessen. Hierdoor wordt memoriserend lezen – een woordbeeld inprenten – voorkomen. Andere effectieve werkvormen zijn zingend lezen, hardop denkend voordoen (modelen) en voor-koor-door lezen. De methode bevat acht leerdomeinen: lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie. Deze leerdomeinen komen telkens in dezelfde volgorde aan bod.

15. Veilig Leren Lezen Kim

De nieuwe KIM-versie van Veilig leren lezen is een complete aanvankelijk leesmethode met geïntegreerde aanpak van lezen en spelling, begrijpend lezen, mondelinge taal, woordenschat, leesplezier en creatief schrijven.

Nieuw in deze editie is dat steeds één letter centraal staat. Leerlingen verkennen alle aspecten van deze letter en oefenen ermee in letterfamilies. Dit zorgt voor een goede automatisering van teken-klankkoppelingen. Bovendien komen leerlingen zo sneller tot het écht lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten. Veilig leren lezen biedt u als leerkracht veel flexibiliteit. U geeft les zoals u dat wilt: individueel of klassikaal, van papier of digitaal.


Voortgezet technisch lezen/Begrijpend lezen:

12. Atlantis

Atlantis: wereld van verhalen (2019) is de nieuwste methode voor voortgezet lezen van uitgeverij Delubas. In de methode, bestemd voor groep 4 t/m 8, worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. In Atlantis staat de inhoud van de tekst altijd voorop, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze zijn benieuwd hoe een verhaal afloopt, hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt. Zo wordt het lezen leuker en gaat het ook steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar.

Omdat leesplezier aan de basis staat van leessucces, staat de leesbeleving in Atlantis centraal. De kinderen mogen vaak zelf kiezen wélke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend. Er komen dan ook allerlei verschillende tekstsoorten aan bod, van verhalen tot krantenberichten en van theater leesteksten tot mailtjes.Het leesvuur wordt verder aangewakkerd met speciale leesplezier lessen.

13. Estafette 3

Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Estafette 3 stapt hiervan af en heeft als hoofddoel het vloeiend kunnen lezen van teksten mét begrip. Niet de leesstrategieën en - doelen staan centraal, maar de tekst zelf. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt van Close Reading. Voor een nog groter leesplezier biedt Estafette 3 een grote variatie aan tekstsoorten en genres, waaronder informatieve teksten, recepten,moppen, webteksten en gedichten. De methode is afgestemd op de nieuwste Cito toetsen en is volledig AVIproof.De uitgebreide software ondersteunt de leerkracht optimaal en bevordert het zelfstandig werken van leerlingen.

16. Flits

In Flits lezen kinderen vanuit prikkelende thema’s en nieuwsgierig makende Flitsvragen. De Flitsvragen zuigen de kinderen de verhalen en teksten in en geven ze extra motivatie om te gaan lezen en op zoek te gaan naar de antwoorden. Daardoor lezen ze niet alleen technisch, maar ook geboeid.

Leesplezier staat voorop in de unieke lessenserie leesbevordering en jeugdliteratuur educatie Lekker lezen. In een complete canon van de jeugdliteratuur vinden kinderen leestips en een schat aan creatieve boektaken.

17. Karakter

De methode Karakter (2019) van uitgeverij Malmberg is een methode voortgezet technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8. Met Karakter leren de kinderen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Iedere les weer! Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand. In Karakter staan de leesteksten centraal. Ze zijn op maat geschreven door bekende kinderboekenauteurs en in elke tekst staat één leesmoeilijkheid of één aspect van vloeiend lezen centraal, zoals woordgroepen of leestekens. Het lees-werkboek blijft altijd up-to-date omdat het gedurende het gebruik van methode aan de actualiteit of aan de wensen van scholen kan worden aangepast.

Met Karakter leren de kinderen goed lezen en doen ze succeservaringen op. Hoe? In elke les staat één leesdoel voor technisch of vloeiend lezen centraal en is alles op dat doel gericht. Echte focus op technisch en vloeiend lezen dus, en dat maakt het verschil. De leesstappen die de kinderen maken worden bovendien inzichtelijk door persoonlijke meetmomenten in de les. Dat geeft vertrouwen en het motiveert. Daarnaast heeft Karakter een aparte leerlijn literatuureducatie en leesbevordering, waardoor goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand gaan. Het resultaat? Een klas vol enthousiaste lezers!

Wereldoriëntatie:

18. Blink Wereld

Wil je op een onderzoekende en ontdekkende manier wereldoriëntatie geven? Blink Wereld biedt een volledig en flexibel pakket voor groep 3 t/m 8 waarbinnen je keuzes kunt maken die aansluiten bij de visie van jouw school. Bijvoorbeeld om wereldoriëntatie geïntegreerd te geven, of in drie aparte vakken, met veel ruimte voor eigen onderzoek of middels geleid onderzoek. Je kunt hierin altijd switchen. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Door middel van onderzoeksvragen vergroten ze actief hun kennis van de wereld. De 21st century skills komen daarbij logisch en geïntegreerd aan bod en kunnen worden beoordeeld en geëvalueerd door leerkracht en leerling door middel van rubrics. De verwerking van de lessen vindt naar keuze digitaal of op papier plaats, of een combinatie van beide

19. Faqta

Met Faqta ontdekken kinderen de wereld en hun eigen talenten. Er is veel aandacht voor kennisopbouw, 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling. Met Faqta worden kinderen uitgedaagd om onder begeleiding van de leerkracht zelfstandig of in groepjes aan de slag te gaan met samenhangende thema’s voor de kennisgebieden, kunst & cultuur, wetenschap en burgerschap. In het speciale talentendeel (Faqta Talent) vinden kinderen verdieping en verbreding over tal van onderwerpen die binnen de interessegebieden van kinderen liggen. In Faqta Talent gaan ze aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen op basis van het 7-stappen model.

Faqta heeft voor leerlingen en leerkrachten een visueel aantrekkelijke digitale leeromgeving ontwikkeld boordevol video’s, vragen en opdrachten over diverse spannende onderwerpen en boeiende thema’s, ondersteund met doeboeken en printbare werkbladen.

20. Topondernemers

Leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is wat TopOndernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs.TopOndernemers realiseert zich dat je kinderen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen.TopOndernemers maakt kinderen actief, ondernemend en vooral heel zelfstandig.

Met TopOndernemers 2.0 wordt digitaal en folio op uniek wijze verenigd. Alle informatie staat in één oogopslag bij de les. De Winkler Prins integratie biedt verdieping en verbreding over het onderwerp. Met de handige kenniskaart en digitale toets weet u zeker dat u de kerndoelen dekt.

24. Projects For Learning (Go!)

Projects4Learning is thematisch onderwijs voor groep 1 t/m 8 uit het primair onderwijs en voor leerjaar 1 t/m 3 uit het voortgezet onderwijs. De methode koppelt de wereld van morgen aan het onderwijs van vandaag. De kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, mens & samenleving en kunst & cultuur) én 21e eeuwse vaardigheden zijn op natuurlijke wijze geïntegreerd. Projects4Learning is geschikt voor alle leerlingen van 4 tot 16 jaar en realiseert daarmee een doorlopende leerlijn van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De visuele thema-overzichten in de vorm van posters en de online leeromgeving vormen samen Projects4learning. De thema’s van Projects4Learning vormen een totaal nieuwe en originele manier om complexe onderwerpen aan kinderen aan te bieden door ze uit te nodigen om elk thema te onderzoeken. Gaandeweg leiden de onderzoeksvragen en activiteiten hen tot een dieper begrip en tot het maken van nieuwe verbindingen in hun denken. Elk visueel thema-overzicht zorgt ervoor dat de leerling het hele onderwerp kan overzien, op elk moment weet met welk onderdeel hij bezig is en hoe dat in verband staat met de rest. Dit geeft de leerling controle over zijn leerproces. De thema’s zijn geselecteerd op het feit dat ze grenzeloos zijn, de onderzoeksvragen non-googleable en passend bij de leefwereld van leerlingen.


Onderbouw:

21. Schatkist

Met Schatkist werkt u doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters:

taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie komen allemaal aan bod. Maar Schatkist laat kleuters vooral ook nog kleuter zijn; van instromers tot en met kinderen in groep 2. Bij de ontwikkeling van Schatkist editie 3 is rekening gehouden met de laatste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke veranderingen. Schatkist sluit optimaal aan op Veilig leren lezen kim-versie in groep 3.

22. Kleuterplein

Met de nieuwe editie van Kleuterplein kunnen kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen op álle kleuterdomeinen. De aantrekkelijke thema’s hebben een vaste structuur en leiden de kinderen stap voor stap door de leerlijnen heen. Tegelijk heeft u alle ruimte om uw eigen tempo en indeling te bepalen en uw eigen activiteiten in te brengen. En omdat elke kleuter anders is biedt Kleuterplein de activiteiten eenvoudig op 3 niveaus aan. Kleuters blijven kleuters. Zij willen spelen en dingen ontdekken. Daarom biedt Kleuterplein veel thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen. Door deze rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken.

23. Onderbouwd

Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleuter-eigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis. Het pakket is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor groep 1-2. De methode laat kinderen deze beoogde leerdoelen verwerven door het spelen van een spel. Hierdoor vergaren kinderen kennis op een ontspannen manier. De methode bestaat uit digitale leerkaarten in Onderbouwdonline, die verbonden worden aan (veelal aanwezig) ontwikkelingsmateriaal in uw groep.

25. LEGO

26. Onderwijsmarkt:

Per uitgever een stand met daarin hun methodes uitgestald:

  • Malmberg
  • Zwijsen
  • Noordhoff
  • Blink
  • Thieme


Muiswerk

Muiswerk Compleet is adaptieve oefensoftware voor taal, spelling en rekenen voor groep 1 t/m 8. Het programma bevat onbeperkt oefenmateriaal met instructies, feedback op maat, een resultatenmonitor en een digibordfunctionaliteit.


Ambrasoft

Al ruim 15 jaar zetten basisscholen Ambrasoft in om leerlingen spelenderwijs beter te maken in taal en rekenen. Maar tijden en daarmee behoeften veranderen. Daarom kunnen uw leerlingen nu ook leren typen via Ambrasoft. En thuis oefenen zij gratis verder met de Ambrasoft-software van school, via de school-thuiskoppeling.


Connected serie

De nieuwste opvolgers van het succesvolle Kiene Klanken.

Fan van Kiene Klanken? Dan zijn de nieuwste interactieve stempelkisten van Educo een echte aanrader! Het principe is hetzelfde: stempel met fysieke stempels op de tablet en oefen spelenderwijs, in dit geval met cijfers en vormen, ondersteund door beeld én geluid. Met de slimme houten stempels uit de Connected learning sets van Educo wordt stempelen letterlijk naar een andere dimensie gebracht. Stempel met de fysieke stempel op de tablet en de speciale app zorgt er voor dat stempel en tablet met elkaar ‘praten’.


Heutink ICT

Heutink ICT, opgericht in 1998, is een ICT-totaalleverancier die het onderwijs door en door kent. Met onze visie en kennis zijn wij een gewilde gesprekspartner op elk niveau. Samen creëren we effectieve oplossingen op maat.


3D Kanjers

3Dkanjers is een uniek initiatief voor het onderwijs in Nederland en België. Wij stimuleren talentontwikkeling voor wetenschap en techniek met behulp van de 3D-printer.


Verderkijkdoos

Maak kennis met de nieuwe kunstwerkvorm: de Verderkijkdoos. Een vernieuwende kijkdoos waarmee je samen met digitale middelen en creatieve materialen je eigen Mixed media kunstwerk maakt.


English Premium

De methodes English Premium Kids en English Premium van uitgeverij Holmwood’s vormen een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 en verder. English Premium Kids (gr. 1 t/m 4) omvat mooie prentenboeken, overzichtelijke handleidingen, duidelijke flashcards en leuke digibord materialen. English Premium (gr. 5 t/m 8) is gebaseerd op het concept blended learning. Leerlingen werken zelfstandig aan alle vaardigheden op hun eigen niveau in de online leeromgeving. Voor de klassikale lessen zijn digibord materialen, lesplannen en woordenschatlijsten beschikbaar en hebben de leerlingen geen devices nodig. Bekijk hieronder alle informatie over Holmwood’s English Premium + Kids.


STEAM producten